Volledige ontzorging
Wij maken het zoals u het bedoeld heeft

Downloads

Algemene voorwaarden Duinkerke Glasservice

Folders

– Wat u moet weten over veiligheid en glas in uw omgeving

– Wat u moet weten over isolerend dubbelglas en HR++ beglazing

Vanaf heden zijn er geen gedrukte exemplaren van de consumentenfolder ‘Wat moet u weten over isolerend dubbelglas en HR++ beglazing’ meer beschikbaar. Aan de hernieuwde – en uitsluitend digitaal verkrijgbare – versie van deze folder wordt gewerkt. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer deze folder wordt gepubliceerd. Als tussenoplossing kunt u de huidige folder hier downloaden.

Overige vaktechnische documentatie

– Infosheet verenigbaarheid kitten

Omdat de verenigbaarheid van beglazingskitten met de randafdichting van dubbelglas nog steeds tot problemen kan leiden hebben Sectorvereniging Glaszetbedrijven/Fosag, Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) en de Glas Branche Organisatie (GBO) een geactualiseerde infosheet over dit onderwerp opgesteld. Kern blijft dat om mogelijke schade te voorkomen door onverenigbaarheid van genoemde materialen direct contact van de kit met de randafdichting van het dubbelglas voorkomen moet worden.

Infosheet NEN 3569

Infosheet over de NEN 3569 waarin met name wordt ingegaan op de relatie van de nieuwe versie van deze norm met het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes en de NEN 2608. Met als conclusie dat de NEN 3569 het meest voor de hand liggende instrument is om te voldoen aan de betrouwheidseisen m.b.t. verticaal geplaatst glas. De infosheet is in samenwerking met Sectorvereniging Glaszetbedrijven/Fosag, de Glas Branche Organisatie (GBO), Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Vereniging BWT) en het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) door Kenniscentrum Glas opgesteld.

– Toelichting NEN 3569

Een nieuwe toelichting op de NEN 3569. Dit nieuwe overzicht vervangt de toelichting van de Stichting Veiligheidsbeglazing (SVB) op de NEN 3569: Veiligheidsbeglazing in gebouwen uit juni 2002. De nieuwe NEN 2608: “Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethode” van december 2011 die wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012 verwijst voor verticaal, vierzijdig opgelegde ruiten, qua betrouwbaarheid in combinatie met letselbeperking naar de NEN 3569. De nieuwe toelichting beperkt zich vanzelfsprekend tot uitsluitend letselbeperkend glas.

– Overizcht NPR 3577

Op dit overzicht worden voor diverse systemen d.m.v. detailtekeningen en korte toelichtingen de belangrijkste voorschriften van de nieuwe NPR 3577 samengevat.

– OAD2011 (Onderhoud Adviezen Dubbelglas systemen)

De uit 1981 daterende OAD is vervangen door de OAD 2011. De richtlijn voor Onderhoud Adviezen Dubbelglas systemen (OAD) 2011 geeft een helder overzicht van mogelijke gebreken aan een beglazingssysteem en geeft oplossingen hoe deze gebreken te verhelpen. Concreet, praktisch en dus direct toepasbaar!

– Factsheet Verenigbaarheid van kitten en dubbel glas

In gevelelementen die een bepaalde inbraakwerendheid dienen te hebben kan glas worden toegepast.
De eisen waaraan inbraakwerend glas minimaal moet voldoen staan beschreven in de Europese norm NEN EN
1627/1630:2011 en de Nederlandse norm NEN 5096:2012.

Deze infosheet is gemaakt door ‘Kenniscentrum Glas’ in overleg met de Glas Branche Organisatie en Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het geeft een overzicht van betrouwbare glassamenstellingen op basis van de eisen van de NEN 2608. De infosheet heeft betrekking op zowel veilige glassamenstellingen bij het risico van doorvallen als op het risico van vallend glas. De benodigde glasdikten van de diverse glassamenstellingen worden hier niet in genoemd. De glasdikten moeten immers altijd apart bepaald/berekend worden.

banner-aangesloten